Vacature

Toezichthouder
Facta Bouwmanagement

Locatie: Veldhoven
Uur: 36 - 40 uur
Sluitingsdatum: 24-09-2021
Solliciteer nu Contact

Wat is vereist?

Minimaal MBO Bouwkunde

Mbo en/of HBO bouwkunde

minimaal 3 jaar ervaring als toezichtouder.

Of minimaal 5 jaar ervaring als bouwkundig uitvoerder U-bouw.

Woonachtig in de omgeveing Eindhoven.

We hebben projecten door het hele land met een focus op Noord Brabant.

Wat krijg je?

€ 3.000 - € 4.500

Naast het basissalaris worden structurele overuren ook uitbetaald.

Secundaire arbeidsvoorwaarden.

Naast het primaire salaris kennen we bij goed functioneren en een goed bedrijfsresultaat ook een bonus uitkering. Verder 30 vrije dagen, een aantrekkelijke pensioenregeling en een aantrekkelijke km vergoeding..

Toezichthouder

Als toezichthouder bij FACTA heb je een veelzijdige en gevarieerde baan. Je gaat werken aan spraakmakende en veelzijdige projecten.

Als toezichthouder inspecteer je bouwtechnische werkzaamheden en ben je vaak op de bouwplaats te vinden. Je bent verantwoordelijk voor het toezicht op de kwaliteit van het uitgevoerde werk. Jouw kennis over de contractuele afspraken zet je in om ervoor te zorgen dat het eindresultaat van het project aan de eisen voldoet en om handhavend op te treden, indien nodig. Je legt je bevindingen van de controles vast. Tijdens de uitvoering woon je de bouwvergaderingen bij en zorgt dat de wezenlijke afspraken goed zijn geborgd.

Samen met de projectmanager stel je de behoefte en randvoorwaarden rondom het project vast en zie je erop toe dat het in de praktijk wordt gerealiseerd. Naast de inhoudelijke verantwoordelijkheid heb je ook oog voor de onderlinge relatie tussen alle betrokken projectpartners.

Toezichthouder

Ben je bouwtechnisch goed onderlegd en wil je vanuit de praktijk doorgroeien naar de rol van projectmanager, reageer dan gerust.

Toezichthouder

Onze ideale kandidaat beschikt over een gezonde drive gecombineerd met een brede bouwkundige kennis. De volgende gedragskenmerken spelen een nadrukkelijke rol bij het uitoefenen van deze functie:

  • Relaties opbouwen op verschillende niveaus: Je creëert en onderhoudt effectief contacten op alle niveaus. Stemt optreden en handelen soepel af op de omgeving;
  • Continu leren en ontwikkelen: Je streeft uit zichzelf naar het vergroten van kennis, vaardigheden en de ontwikkeling van gedrag:
  • Kritische zin tonen: Je controleert de juistheid van zaken. Je stelt vragen en vraagt om feitelijke onderbouwing;
  • Kwaliteit controleren en handhaven: Je zet je in voor het bereiken en behouden van de beoogde kwaliteit. Je streeft verbetering na en overtuigt anderen van het belang van kwaliteit;
  • Onafhankelijk handelen: Je handelt vanuit eigen overtuigingen en minder om anderen een plezier te doen. Blijft volhouden, ook bij weerstand.

Facta Bouwmanagement

FACTA Bouwmanagement is een middelgroot bouwmanagementbureau met een zeer aantrekkelijke projecten- en klantenportefeuille. FACTA verzorgt bouwmanagement, directievoering, toezicht, huisvestingsadvies, haalbaarheidsstudies, programma’s van eisen, beheer en onderhoud, technical due diligence en advisering met betrekking tot samenwerkingsvormen, contractvormen en aanbestedingen. In alle diensten zijn bouwkostenmanagement en duurzaamheidsadvies verweven.

Zelfstandigheid en een hoge mate van betrokkenheid kenmerkt de organisatie. De lijnen zijn kort en je krijgt veel vrijheid om de functie naar eigen inzicht met oog voor kwaliteit uit te oefenen. We spreken elkaar aan met je en jij. In ons PM-overleg vertellen we zaken die goed gaan en beter kunnen en vragen we elkaar advies. Dit doen we omdat van elkaar willen leren. Daarnaast wisselen we ideeën uit om nieuwe initiatieven te implementeren om de dienstverlening van FACTA op een hoger niveau te krijgen

Naast de persoonlijke groei verwacht Koen Louwers, directeur/ eigenaar, dat je jouw persoonlijke bijdrage levert om de groeidoelstellingen van FACTA Bouwmanagement mede vorm te geven.  

Copyright © 2021 Human Builders. All rights reserved.
humanbuilders preload animation